Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου του Βασίλειου Ε. Κοντού και συνεργατών.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βασίλειου Ε. Κοντού και συνεργατών έχει τη νέα έδρα του στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος αριθμ. 23, T.K. 10677.

Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες κυρίως στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού Ξηράς – Πολεμικού Ναυτικού – Πολεμικής Αεροπορίας) και στο αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη εκπροσώπηση των εντολέων του, καθώς και την άμεση και πλήρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Ενδεικτικά οι υποθέσεις που χειρίζεται το γραφείο αφορούν σε:

  • ·Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως για θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης, προαγωγών, κρίσεων, αποστρατείας, μεταθέσεων, αποσπάσεων, πειθαρχικού ελέγχου κλπ. όλου του ένστολου προσωπικού.
  • ·Αγωγές και προσφυγές για τη διεκδίκηση μισθολογικών παροχών και αποζημιώσεων, τα οποία μη νόμιμα δεν χορηγούνται στο ένστολο προσωπικό.
  • ·Ενστάσεις και εφέσεις για τα εν αποστρατεία στελέχη σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα,  περικοπές και μειώσεις των συντάξεων τους.
  • ·Παράσταση στα Στρατιωτικά Δικαστήρια για ποινικά αδικήματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος. Σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, παροχής εξηγήσεων κατά τη διενέργεια ανακρίσεων, προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων.
  • ·Παράσταση σε Πειθαρχικά Συμβούλια του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αντίστοιχου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • ·Εκπροσώπηση και παροχή συμβουλών για νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του ιατρικού λειτουργήματος - επαγγέλματος.
  • ·Παροχή συμβουλών για κάθε νομικό ή διοικητικό θέμα που απασχολεί όλο το ένστολο προσωπικό.
  • ·Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.
  • ·Ενστάσεις και εφέσεις σχετικά με συνταξιοδοτικά θέματα  περικοπές και μειώσεις των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Περαιτέρω, σε σύμπραξη με εξωτερικούς συνεργάτες, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα, όπως αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για θέματα εργατικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου και λοιπά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.