Ενημερωτικό σημείωμα Αγωγής κατα Μ.Τ. για τις διεκδικήσεις των μειώσεων στα μερίσματα...

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό για άσκηση έφεσης κατά του επανυπολογισμού σύνταξης

25 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6981775379 - 6945392850, This email address is being protected from spambots. You...

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων

01 November 2019

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

Ενημερωτικό σημείωμα επί των αποφάσεων για τις μειώσεις των συντάξεων

23 November 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών   Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,       Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών  

Κάνιγγος 23, Αθήνα, T.K. 10677, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-3810446,

      Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.gr, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                       

 

Προς τους στρατιωτικούς ε.α. 

Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που παρακρατείται στις συντάξεις από 1.8.2010

 

 

Όπως έχει γίνει γνωστό, με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε πιλοτική δίκη, κρίθηκε ότι η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ), η οποία επιβλήθηκε βάσει του Ν. 3865/2010 από 1.8.2010 στις συντάξεις από τα 1.400,01 ευρώ και άνω (σε ποσοστά από 3% έως 14%, ανάλογα με τη σύνταξη που έχει κανονισθεί στον κάθε συνταξιούχο), αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Με τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, την 10.2.2017, έγινε επίσης γνωστό ότι η παύση της παρακράτησης της εν λόγω Εισφοράς θα λάβει χώρα εφεξής, χωρίς επιστροφή των ήδη παρακρατηθέντων ποσών. Αναδρομικά, θα δικαιούνται μόνον όσοι έχουν προσφύγει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν από τη δημοσίευση της απόφασης.

Το Γραφείο μας, ήδη από την 12.11.2010, απέστειλε το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα προς τους στρατιωτικούς συνταξιούχους για τη διεκδίκηση της επιστροφής της παρακρατούμενης Ε.Α.Σ. και την παύση της παρακράτησής της εφεξής. Κατόπιν τούτου, αρκετοί συνάδελφοι ε.α. έχουν ασκήσει σχετικές ενστάσεις, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση ενώπιον του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρασταθήκαμε δε, κατά την πιλοτική δίκη που διεξήχθη ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 7.1.2015. 

Περαιτέρω με το από 2.6.2015 ενημερωτικό σημείωμά μας, ενημερώσαμε τα ε.α. στελέχη ότι, ανεξαρτήτως εάν έχουν ασκήσει ένσταση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καταβολή αναδρομικών από 1.8.2010, θα έπρεπε να ασκήσουν αγωγή το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατόπιν τούτου, πολλοί ε.α. στρατιωτικοί άσκησαν αγωγή και αναμένεται η εκδίκασή της.

Για όσους έχετε ήδη ασκήσει ένσταση ή αγωγή, στο προσεχές διάστημα, αφού παραλάβουμε το κείμενο της απόφασης θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Αθήνα, 13.2.2017

Με τιμή

 

Κοντός Βασίλειος

 

 

 

Download document